Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszego zasilacza awaryjnego do różnych zastosowań

Trendy takie jak digitalizacja, Internet Rzeczy (IoT) i Big Data mają duży wpływ na globalny biznes, dlatego rola urządzeń zabezpieczających zasilanie, takich jak zasilacze awaryjne (UPS), staje się coraz bardziej krytyczna. Korporacyjne miejsca pracy, niezależnie od tego, czy są to fabryki, centra danych, rafinerie czy placówki opieki zdrowotnej, zależą od stałego przepływu energii, aby utrzymać je w ruchu. W zależności od branży, za każdą godzinę przestoju systemów procesowych można stracić dziesiątki tysięcy, a nawet miliony złotych. Zasilacze awaryjne są instalowane w celu zapobiegania katastrofom związanym z brakiem zasilania. Służą one jako pomost pomiędzy zasilaniem z sieci energetycznej a zasilaniem z generatora i pomagają w płynnym przejściu z jednego źródła zasilania na drugie. Jednak nie wszystkie zasilacze awaryjne są takie same i przy wyborze należy wziąć pod uwagę rozwiązanie, które zapewnia nie tylko skuteczne odzyskiwanie danych i ciągłość działania, ale także bezpieczeństwo, wydajność i prawidłowe funkcjonowanie firmy i jej sprzętu. Przy wyborze najlepszego zasilacza awaryjnego należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie…

Sprzęt, który ma być chroniony

Rozważając sprzęt, który ma być chroniony, należy zadać następujące pytania, aby zrozumieć poziom zaawansowania rozwiązania:

Trendy takie jak digitalizacja, Internet Rzeczy (IoT) i Big Data mają duży wpływ na globalny biznes, dlatego rola urządzeń zabezpieczających zasilanie, takich jak zasilacze awaryjne (UPS), staje się coraz bardziej krytyczna

 • Czy zasilacz awaryjny będzie obsługiwał sprzęt o znaczeniu krytycznym?
 • Jakie jest maksymalne obciążenie, które planuje się podłączyć do zasilacza awaryjnego?
 • Czy instalacja musi być zgodna z konkretnymi przepisami?
 • Czy Twój sprzęt wymaga czystego zasilania sinusoidalnego?
 • Czy chcesz, aby zasilacz awaryjny  miał rozszerzalny czas podtrzymania?
 • Czy spodziewasz się, że obciążenie będzie rosło z czasem?
 • Czy potrzebne są połączenia zasilania wejściowego i wyjściowego?

Sprawdź specyfikacje zasilacza awaryjnego, aby upewnić się, że może on być podłączony do kompatybilnego gniazda/obwodu AC w miejscu instalacji. Należy również sprawdzić, czy gniazda systemu są zgodne z wymaganiami dotyczącymi wtyczek i napięcia w urządzeniach. Dodatkowe gniazda, elastyczność rozmieszczenia i możliwości zarządzania można zapewnić poprzez podłączenie jednego lub więcej modułów PDU.

Trendy takie jak digitalizacja, Internet Rzeczy (IoT) i Big Data mają duży wpływ na globalny biznes, dlatego rola urządzeń zabezpieczających zasilanie, takich jak zasilacze awaryjne (UPS), staje się coraz bardziej krytyczna

Miejsce instalacji zasilacza awaryjnego

Systemy zasilaczy UPS są dostępne w różnych rozmiarach i obudowach.

  • Modele stacjonarne są na tyle małe, że mieszczą się na biurku, chroniąc komputery i urządzenia peryferyjne.
  • Modele wieżowe stoją pionowo na podłodze lub na biurku/półce i są zwykle stosowane w stacjach roboczych sieci lub komputerach stacjonarnych.
  • Modele do montażu w szafie mogą być instalowane w standardowych szafach i są zwykle używane w zastosowaniach serwerowych i sieciowych.
  • Środowisko, w którym będzie znajdował się zasilacz awaryjny, określa, który z nich jest odpowiedni. Zasilacz, który będzie używany w typowym centrum danych, powinien dobrze pracować w temperaturze od 0° – 40°C, przy wilgotności względnej od 0 do 95 i powinien mieć zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku manipulacji, narzędzi, kurzu i luźnych kabli. Może to brzmieć jak wystarczająca ochrona przed środowiskiem, ale nie wtedy, gdy zasilacz awaryjny jest umieszczony np. na statku na morzu, gdzie jest narażony na działanie powietrza i słonej wody. Lub na polu poszukiwań ropy naftowej, gdzie urządzenie narażone jest na temperatury powyżej 37,78° C przez długi czas, nie wspominając o piasku i kurzu. W innych przypadkach problem mogą stanowić wibracje, np. na hali fabrycznej, na statku lub w miejscach zagrożonych trzęsieniami ziemi.

Te ekstremalne środowiska wymagają specjalnych, wytrzymałych UPS-ów przeznaczonych do takich warunków. Istnieją różne certyfikaty i projekty oferowane przez NEMA (National Environmental Management Agency), OSHPD (Office of Sanitary Planning and Development) i inne, aby poradzić sobie z warunkami takimi jak korozja zewnętrzna, ciepło, oraz ekstremalna wilgotność. Kluczem jest współpraca z inżynierem lub sprzedawcą zasilaczy awaryjnych w celu uzgodnienia specjalnych wymagań, aby wybrać idealne urządzenie do danego środowiska.

Jakiej sprawności zasilacza awaryjnego należy szukać?

Kolejnym kryterium wyboru podstawowego zasilacza awaryjnego dla przedsiębiorstw, lub gospodarstwa domowego jest wydajność energetyczna. Chociaż bardziej wydajny model może być droższy, to w porównaniu z innymi modelami pozwala uzyskać oszczędności rzędu 5% w całym okresie eksploatacji. W środowisku biznesowym przekłada się to na wystarczająco duże oszczędności, aby było warto zainwestować.